Arosträffen


Tävlingsledning/administration

Planering, anmälningar, kartor, priser

 • Ulf Hamrefors
 • Jens Andertoft
 • Robert Palm
 • Lars Jakobsson
 • Johan Ahlström

Parkering

Hantera parkering och vägvisning

 • Anders Rooth
 • Per Erik Fogel
 • Kerstin Sundberg
 • Stefan Johansson
 • Tommy Wåhlin
 • Kristina Wåhlin

Start

Funktionär start, 2 starter

 • Joakim Ahlström
 • Gun Millinger
 • Anders Millinger
 • Sofi Thorsell
 • Inger Gunnarsson
 • Niclas Ahlström
 • Ruhdi Karlsson
 • Jessica Fredriksson
 • Karin Andersson
 • Anna Nygård
 • Catarina Larsson
 • Klara Åkerman Sjöström
 • Thomas Andersson

Mål

Målfunktionär, hantera utstämpling och resultat

 • Jan-Olov Bergman
 • Lars Hall
 • Amanda Hall
 • Ida Larsson
 • Sixten Slagbrand

Arena och materiel

Tält, planering av arena, skyltning

 • Markus Arnoldsson
 • Henrik Wickström
 • magnus larsson

Kontrollutsättning, provlöpning

Sätta ut/ta in kontroller, provlöpning av kontroller för tävling

 • Martin Juhlin
 • Per Sundström
 • Johan Sundén
 • Jonas Lindegren

Marka/servering

Planera och genomföra servering

 • David Lindgren
 • Lucas Ahlström
 • Stefan Törnqvist
 • Anna Lindgren
 • Lars Olofsson
 • Maximilian Olofsson
 • Maria Olofsson
 • Karin Arvelius
 • Gunnar Sjöström
 • Lena Törnqvist
 • Fredrik Thapper

Barnpassning/miniknat

Barnpassning, genomföra miniknat

 • Cecilia Välijeesiö
 • Birgitta Isaksson

Information

Funktionär till Arosträffen

Totalt antal anmälda:

49