9-16 Träning i Sala 2 majInformation

Ungdomsträning i Sala. Alla som vill ha karta (inkl föräldrar) anmäler sig.