Fysträning för 15-25 nr 1Information

Tid: Kl 18:00 Sport Performance Center Kom ombytt för inomhusträning. Duschar gör man hemma. Du måste känna dig helt frisk och symtomfri för att delta och vi vill inte heller att du deltar om du bor tillsammans med någon som är sjuk i Covid-19. Max 13 deltagare i nuläget. Det kan bli att vi kan släppa in ytterligare någon men det vet vi inte ännu. Anmäl dig även om det är fullt. Du står då i kö ifall någon avanmäler sig. Man får själv hålla koll på vilken plats man har.