Ungdomsträningsdag Kjulaåsen Lördag 30 maj (GVG + OV)Information

Träningsdag på Kjulaåsen, utanför Eskilstuna, för ungdomar upp till 16 år.