Jukola 2017Information

Jukola 2017 utanför Joensuu. Utförlig information på VSOK FORUM.